Reklamácie

Ako postupovať

1. Vytlačte a vyplňte tento formulár : reklamačný protokol.docx (13778)


Reklamácie

2. Tovar starostlivo zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave a pribaľte ku nemu reklamačný formulár.

3. Balík zašlite na adresu: Andrea Babinčáková - ROBLEX s.r.o., Františka Kubača 286/9, 071 01 Michalovce

4. Po prevzatí tovaru určíme spôsob vybavenia reklamácie. V prípade potreby zašleme tovar na odborné posúdenie autorizovanej osobe.

Reklamácia

Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak, s začína plynúť dňom doručenia.

Zašlite výrobok na adresu - ROBLEX s.r.o., Františka Kubača 286/9, 071 01 Michalovce. Preprava je hradená stranou predávajúceho, náklady na prepravu budú kupujúcemu vrátené po vyriešení reklamácie na účet alebo poštovou poukážkou na adresu. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad faktúra, paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho prania oblečenia, pofarbenia oblečenia v dôsledku prania. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS.

V prípade vrátenia tovaru do 14 dní prosím použite postup : www.abmoda.sk/vratenie-tovaru/