Platforma RSO

Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage